Sự kiện tại GoPrint3D Alibre Design về 3D Printing (Phần Một)

  Vào buổi sáng, chúng tôi tập trung vào các quy trình 3D CAD bằng cách sử dụng gói phần mềm Alibre Design toàn diện và mạnh mẽ. Phần đầu tiên của cuộc trình diễn là sản xuất một vật cố định nhỏ có thể được sử dụng để giữ thẻ tên vật nuôi để khắc.

  Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Sự kiện tại GoPrint3D Alibre Design về 3D Printing (Phần Một)

  Trong quá trình này, dự kiến rằng các phần của thiết kế có thể phải được sửa đổi sau khi sản xuất các bản in thử nghiệm (để điều chỉnh bất kỳ sự co rút nào và để có được thẻ tên vừa vặn theo yêu cầu trong phần lõm định hình). Một mục thử nghiệm ban đầu duy nhất đã được lập mô hình - mục này sau đó được kết hợp thành một mục nhiều ngăn lớn hơn bằng cách sử dụng Boolean Unite. Điều này có nghĩa là bất kỳ điều chỉnh nào đối với tệp mẫu thử sẽ tự động cập nhật nhiều ngăn chứa lớn hơn cũng như cho phép hoàn thành thiết kế của nhiều ngăn chứa trước khi in mẫu thử. Phần đế nhiều ngăn được thiết kế để phù hợp với mặt phẳng khắc hiện có.

   
  Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Sự kiện tại GoPrint3D Alibre Design về 3D Printing (Phần Một)

   

  Các mặt hàng đã hoàn thành được xuất dưới dạng tệp STL để xử lý trong phần mềm 'Sliceer', nơi infill, độ dày lớp, được xác định trước khi in trên máy in dây tóc Zortrax.

   
  Nguồn: mintronics
  Data Design Việt Nam


  Tags: data design data design viet nam ddv alibre 3d alibre atom3d alibre atom3d price alibre 3d cad alibre atom 3d review alibre design 2019 alibre design 2018 alibre design professional alibre design price alibre design expert 2018 alibre design price alibre atom 3d price alibre cost cad 3d best cad software 3design cad modeling best free cad software for beginners 3d cad software alibre việt nam phần mềm cơ khí alibre phần mềm alibre phần mềm 3D alibre phần mềm thiết kế 3D

  © 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam