Hoa Kỳ, Ấn Độ khác nhau trong việc áp dụng in 3D

  Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-US, India differ in 3D printing adoption

  Công nghệ sản xuất như in 3D đang trở nên phổ biến trong việc thúc đẩy xây dựng các sản phẩm bền vững. Nhưng giai đoạn tiến triển khác nhau ở thế giới đang phát triển và phát triển. Một nghiên cứu mới cho thấy mặc dù các công ty Mỹ có xu hướng tiếp thu công nghệ in 3D nhiều hơn các công ty Ấn Độ, nhưng họ lại tụt hậu trong việc áp dụng thực tế các phương pháp này vào sản xuất.

  Nghiên cứu của Mengli Zhao và những người khác từ Đại học Jiao Tong của Trung Quốc, dựa trên một cuộc khảo sát năm 2017 với hơn 600 chuyên gia trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và 27 quản lý công ty.

  Việc sử dụng in 3D trong sản xuất đang tăng lên vì nó cải thiện tính bền vững. Công nghệ này sử dụng ít năng lượng hơn và tạo ra ít chất thải hơn so với các phương pháp truyền thống. Nó cũng cho phép sản xuất được thực hiện theo yêu cầu, do đó cần ít không gian hơn để lưu trữ hàng tồn kho.

  Một lý do tại sao các công ty Mỹ quan tâm đến việc mua lại công nghệ in 3D là họ nhận thức rõ hơn về nó. Chỉ 30% giám đốc điều hành Ấn Độ trong cuộc khảo sát biết về in 3D, so với 77% giám đốc điều hành người Mỹ. Một lý do văn hóa được đưa ra trong nghiên cứu là Hoa Kỳ có tư tưởng cởi mở và thuận lợi hơn cho sự đổi mới so với Ấn Độ.

  Những người được hỏi ở Ấn Độ cũng phàn nàn về việc đánh thuế cao đối với công nghệ in 3D đang cản trở việc mua lại công ty này. Máy in được sử dụng trong công nghệ này thường được nhập khẩu từ nước ngoài, điều này làm tăng thêm chi phí vận chuyển quốc tế và thuế hải quan.

  Tuy nhiên, các công ty Ấn Độ áp dụng công nghệ in 3D vào sản xuất nhiều hơn, bởi vì các công nghệ được sử dụng ở Mỹ đã được thiết lập tốt. Áp dụng công nghệ in 3D có nghĩa là thay thế các công nghệ này, điều mà các nhân viên kỹ thuật không muốn làm. Nghiên cứu cho biết ở Ấn Độ, lãnh đạo cao nhất dễ dàng để nhân viên tuân thủ quy trình và ứng dụng in 3D, vì xã hội Ấn Độ mang tính tập thể hơn và có xu hướng tuân theo các quy tắc nhóm, nghiên cứu cho biết.

  Cũng đọc: “Định hướng bền vững, việc áp dụng công nghệ in 3D và hiệu suất sản phẩm mới: Một nghiên cứu liên thể chế về các công ty Mỹ và Ấn Độ”.

  Nguồn: livemint


  Tags: artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d

  © 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam