Chức năng mô phỏng đơn giản của MoI

Các chức năng chính được sử dụng trong MoI là: 1. Curve tool (Công cụ vẽ đường cong) 2. Solid tool (Công cụ vẽ theo hình khối) 3. Chức năng chỉnh sửa 4. Chức năng hiển thị 5. Chức năng lựa chọn 6. Chức năng xây dựng 7. Chức năng chuyển đổi 8. Chức năng trình duyệt.
Chức năng mới Ver3.0 Click ở đây

1. Curve tool (Công cụ vẽ theo đường cong)

DataDesign Mol
・ Bạn có thể tạo đường / polylines, đường cong dạng tự do, ngôi sao, đa giác, hình tròn, vòng cung, hình elip, dấu chấm, hình xoắn ốc.

2. Solid tool (Công cụ vẽ theo hình khối)

DataDesign Mol
・ Có thể tạo các hình dạng ban đầu như mặt phẳng, hình chữ nhật, hình cầu, hình trụ, hình nón, vân vân... như các mô hình rắn tham số.
・ Bạn có thể nhập phông chữ TrueType, thay đổi chúng thành tham số và tạo chúng dưới dạng mô hình 3D.

3. Chức năng chỉnh sửa

DataDesign Mol
・ Có thể kết hợp, tháo rời, cắt tỉa và mở rộng nhiều yếu tố.
・ Bằng cách thêm các điểm kiểm soát vào đường cong hoặc bề mặt được tạo và sửa vị trí của điểm kiểm soát. Bạn có thể tạo đường cong và đường cong bề mặt.
・ Có thể hiển thị / ẩn và có thể khóa các yếu tố.

4. Chức năng hiển thị

DataDesign Mol
・ Tất cả các định dạng 3D có thể được hiển thị bằng cách tự động điều chỉnh, chụp ảnh, thiết lập lại bề mặt làm việc và cài đặt.

5. Chức năng lựa chọn

DataDesign Mol
・ Bạn có thể chỉ định phương thức lựa chọn khi hiển thị nhiều yếu tố.

6. Chức năng dựng hình

DataDesign Mol
・ Tính toán Boolean, tạo tệp và độ lệch mô hình 3D.
・ Có thể đùn, xoay, gác xép, quét và tạo các mặt phẳng hỗn hợp bằng cách sử dụng các yếu tố phác họa.
・ Bạn có thể tạo mặt phẳng vá N bằng cách chỉ định nhiều đường cong hoặc tạo các mặt cong tự do bằng các đường cong dạng lưới.

7. Chức năng chuyển đổi

· Bạn có thể di chuyển, sao chép, xoay, chia tỷ lệ, đối xứng, sắp xếp, căn chỉnh và sắp xếp các thành phần có thể được chỉ định làm tài liệu tham khảo.

8. Chức năng trình duyệt

・ Có thể cung cấp thông tin lớp mặt cắt bằng cách thêm tên đối tượng vào phần đã tạo.
・ Đưa ra chức năng mặt nạ với các yếu tố và màu sắc.

Môi trường hoạt động

Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP/ 2000
OSX 10.11/ 10.10/ 10.9/ 10.8/ 10.7/ 10.6

© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam